روانشناسی چیست؟ %search_query%

روانشناسی چیست؟ میلاد داوودی روانشناس

روانشناسی چیست؟ بر اساس تعریف انجمن روانشناسسی آمریکا روانشناسی مطالعه‌ علمی ذهن و رفتار است. روانشناسی زمینه ای چند وجهی است که شامل تعداد زیادی رشته میباشد. رشد، ورزش، سلامت، بالینی، روانشناسی اجتماعی و پردازش اطلاعات.

نا گفته نماند علم روانکاوی بدلیل تفاوت بسیار از نوع هدف، مطالعه و پژوهش به کلی خود را از روانشناسی جدا کرده است. روانشناسان حتی در مقام هیئت علمی معمولا از علم روانکاوی اطلاعی ندارند.

برای بدست آوردن دانش روانکاوی باید سالهای زیادی خارج از دانشگاه مشغول مطالعه و تحلیل توسط یک روانکاو شد. روانشناسان معمولا به خاطر سخت بودن مفاهیم و مراحل روانکاو شدن، علارغم غنی بودن این علم، به رویکردهای آسانتری چون شناختی و رفتاری میگرایند.

“” مقاله عمومی بهترین روانشناس را مطالعه کنید. “”

روانشناسی علم بسیار جدیدی است. بیشترین پیشرفت این علم طی ۱۵۰ سال اخیر اتفاق افتاده است. با این حال سرچشمه‌اش به یونان باستان در حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ سال پیش بر میگردد.

سقراط (سال ۴۷۰ تا سال ۳۹۹) و سپس افلاطون (سال ۴۲۸ تا سال ۴۳۸)، و ارسطو (سال ۳۸۴ تا سال ۳۲۲).

فیلسوفان در مورد موضوعات زیادی بحث میکردند که حالا موضوعات مورد مطالعه روانشناسی مدرن است. از این مواضع می‌توان به حافظه، آزادی در برابر جبر، طبیعت در برابر تربیت، جذابیت و … .

سرآغاز روانشناسی به عنوان رشته تحصیلی چیست؟

در روزهای آغازین دو چشم‌انداز تئوری قالب وجود داشت. ساختارگرایی و عملگرایی، سعی داشتند به این سوال که چطور مغز کار میکند پاسخ دهند.

ساختار گرایی چیست؟

نام ساختارگرایی از رویکرد بنیانگزاز آن ویلهلم وونت (۱۹۲۰ – ۱۸۳۲) گرفته شد. این رویکرد بر فروپاشی فرایندهای ذهنی متمرکز بود (که مقدمه بیشتر سازه‌های ابتدایی است).

به هر حال سرچشمه این اصطلاح ادوارد تیچنر بود. روانشناسی امریکایی که توسط وونت آموزش داده شد. وونت مهم بود چرا که توسط راهی سازمان داده شده تر (و البته محدودتر) برای تجزیه و تحلیل کارکرد ذهن موجب جدایی روانشناسی از فلسفه شد. با پافشاری روی محاسبات عینی و آزمایشات کنترل شده در مورد انسان!!!

پ.ن. : پافشاری روی محاسبات عینی فرایندهای ذهنی از آن زمان تا کنون مناقشاتی در پی داشته است. چرا که همچنان رویکردهایی سعی بر عینی کردن انسان دارند. متاستفانه با این پافشاری از دیدن کلیت انسان و مبنای مشکلات آن عاجز هستند. در آن زمان اشخاص نابقه چون فروید با نوع مطالعه وونت مخالف بودند.

فروید روش تحقیق دیگری را اتخاذ کرد. با مطالعه عمیق روی هرکدام از بیمارانش روش عمیقی به نام مطالعه موردی را برای رسیدن به مبنای مشکلات افراد داشت. در نظریه روانکاوی فروید (برعکس دیگر رویکردهای آمریکایی تبار) مشکلات افراد شبیه هم نیست، هر کسی متفاوت است و راهکاری متفاوت نیز دارد. متاسفانه رویکرهای آمریکایی، که دیدی ماشینی و عملکردگرا به انسان دارند، در میان روانشناسان ایرانی بیشتر است.

ساختارگرایی به درون نگری (خودکاوی) آموزش داده شده متکی بود. ساختارگرایی چیست؟ روشی تحقیقی که از طریق آن موضوعات در حال انجام یک فعالیت خاص با آنچه که در ذهن رخ میدهد ارتباط میابند.

به هر حال برخی معتقدند درون نگری یک روش غیر قابل اعتمادی است. چرا که در مطالعات و گزارشات از شخصی به شخص دیگر متغیر است.

علی‌رغم این انتقادات وونت شخصی مهم در تاریخ این علم می‌باشد. به عنوان اولین کسی که (در سال ۱۸۷۹) اولین آزمایشگاه مخصوص روانشناسی را بنیان نهاد. این آزمایشگاه با تفکر آغاز روانشناسی تجربی مدرن در نظر گرفته شد.

عملکردگرایی چیست؟

عملکردگرایی چیست؟ روانشناسی آمریکایی به نام جیمز ویلیامز (۱۸۴۲-۱۹۱۰) رویکردی را بنیان نهاد که به عنوان عملکردگرایی شناخته شد. که با اصول ساختارگرایی مخالف بود.

جیمز اینگونه استدلال کرد که ذهن پیوسته در حال تغییر است و بررسی ساختار تجربه ذهنی بی فایده است. وی پیشنهاد کرد نمرکز باید بر سر چگونگی و چرایی انجام یک عمل باشد. به بیان دقیقتر عملکرد یا هدف مغز.

جیمز پیشنهاد کرد روانشناس زیربنای رفتار و پیچیدگیهای فرایند ذهن را بررسی کنند. این پیشنهاد در مورد دلایل و پیامدهای رفتار تاثیر شگرفی در روانشناسی گذاشت.

روانشناسی چیست

“” مقاله تخصصی عشق از نظر روانکاوی را مطالعه کنید. “”

ابعاد روانشناسی چیست؟

ساختارگرایی و کارکردگرایی جای خود را به چند رویکرد غالب و پر نفوذ دادند. ابعاد روانشناسی چیست؟ روانکاوی توسط فروید (۱۸۵۶-۱۹۳۹) در اوایل قرن بیستم رویکردی قالب بود. به هر حال در این زمان روانکاوان از نظر نوع مطالعه، هدف، مبنا و … خود را متمایز از روانشناسی میدانند.

مطالعه و تحقیق در این رویکرد بسیار دشوار و طولانی مدت است. از جایی که اکثر دوستان روانشناس از سختی ها گریزان هستند بدون مطالعه در این علم فقط به نظردهی و انتقاد مشغولند. به هر حال نوع انتقادها کاملا نشان دهنده نداشتن دانش از روانکاوی است.

روانپویشی که متفاوت از روانکاوی است به نظریه‌هایی دلالت دارد که بر پایه نظریه فروید است. اشخاصی از قبیل یونگ (۱۹۶۴)، آدلر (۱۹۲۷)، و اریکسون (۱۹۵۰).

یکی از عجیبترین رویکردها رفتارگرایی بود. متفکرین این رویکرد تفکر را به عنوان موضوعی برای مطالعه قبول نداشتند. نداشتن اعتقاد متفکرین رفتارگرایی به تفکر از جایی سرچشمه گرفت که سعی کردند روانشناسی را با تعریف علم همسان کنند. یعنی قابل مشاهده و اندازه گیری.

تلاش و اسرار برای عینی کردن موضوعی که عینی نبود بلکه ذهنی بود. ذهن انسان را به صورت عینی در آوردن خنده دار بود. به این صورت که بجای ترس باید میگفتند: لرزش دستها و رنگ پریده با ابروهای بالا و نگاه خیره. یا اندازه گیری رفتار: چهار بار در روز عمل ناخن جویدن. اصلا هم لازم به ذکر نیست که دلیل تمامی این رفتارها نادیده گرفته شد. عینی کردن ذهن و روان از نظر من فاجعه تاریخ بود که همچنان در تحقیق‌های امروز بسیار زیاد دیده میشود.

بعدها رویکرد انسانگرایی تبدیل به موج سوم روانشناسی شد. این رویکرد با تاکید بر تجربه ذهنی و رشد شخصی تلاش کرد تا کرامتهای انسان را بازگرداند. انسانی که در رویکردهای پیشین احساس جبر بدبختی کرد.

به هرحال دیدگاه انسان باید مطابق با واقعیت باشد. فروید شجاعت کشف و گفتن آنچه که بشر از آن فراری بود را داشت. حال انسانگرایی با اصرار به خوشبینی واقعیت دیگری برای بَشر خواهد ساخت؟ خیر.

درمیان سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ انقلاب شناختی به وقوع پیوست. قبول کردن روشهای علمی و آزمایشگاهی و به بررسی ارتباط حافظه، ادراک، رشد شناختی، بیماری روانی و … این روش نیز مشکلات و نقصهایی در پی داشت. اما منجربه روشهایی درمانی برای کارکرد مغز (ذهن) و توانایی شناختی شد. روشهایی که به واسطه آن به درمان اختلالات و مشکلات ذهنی کودکان می‌توان پرداخت.

2019/11/15

چگونه منبع این مطلب را ارائه دهیم:

داوودی، م (2019) روانشناسی چیست؟ به اقتباس از لینک:

https://dpsy.ir/what-is-psychology

“” صفحه اصلی – میلاد داوودی روان درمانگر تحلیلی “”

عشق در روانکاوی

عشق چیست؟ از نگاه روانکاوی

عشق واقعی ؟ نیاز ، درخواست و میل چیست؟ برای بررسی درباره عشق بشر، مطلب عشق نیاز درخواست میل را بخوانید.

بهترین دکتر روانشناس تهران

بهترین روانشناس تهران کیست؟

برای یافتن روانشناس خوب در تهران و بهترین روانشناس ایران، سوالی که بسیاری اشخاص را درگیر خود میکند و به دنبال بهترین روانشناس در تهران ، بهترین روانکاو در ایران و … میگردند.

در شبکه های اجتماعی ما را به اشتراک بگذارید

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید